Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronunciation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Ni ddylai prosiectau masnachol sy'n rhan o broses rheoli gwaith datblygu ddibynnu'n llwyr ar y wybodaeth sydd ar gael trwy Archwilio. Dylid ceisio gwybodaeth bellach yn uniongyrchol oddi wrth y staff yn yr Ymddiriedolaeth berthnasol trwy dudalen
Ymholiadau'r Ymddiriedolaeth honno.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Croeso i Archwilio, sef Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru ar-lein.
Mae Archwilio'n ei gwneud hi'n bosibl i'r cyhoedd gyrchu'r cofnodion amgylchedd hanesyddol (CAH) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Mae'n cynnwys gwybodaeth am ddegau o filoedd o safleoedd hanesyddol neu waith ymchwilio ledled Cymru, neu'n gwneud y wybodaeth yn hygyrch. Mae pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol ranbarthol Cymru'n rheoli'r CAH ar ran Gweinidogion Cymru, er mwyn cyflawni gofynion Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.


Rwyf yn derbyn yr Amodau Defnyddio.

Please click the map on menu to select a unitary authority
Mae cofnodion newydd a grwyd ar l mis Ebrill 2016 ar gael yn y Gymraeg ar Saesneg.
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent