Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

GAT banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-oo-il-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Ymholiadau

Yn ogystal chwilio'r cofnod ar-lein, sef Archwilio, gellir hefyd cysylltu Chofnod Amgylchedd Hanesyddol Gwynedd yn uniongyrchol. Gellir gwneud cais am wybodaeth mewn sawl ffordd

• Ffn

• Llythyr

• E-bost

• Ffacs

Mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru wedi cynhyrchu Polisi Mynediad a Chodi Tl sy'n manylu ar y mathau o wybodaeth sydd ar gael o'r CAH, beth gellid ei gadw yn l, a'r rhesymau dros gadw gwybodaeth yn l. Ar hyn o bryd, mae modd lawrlwytho ffurflenni ymholi, sy'n ymwneud darparu gwybodaeth CAH, o wefan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd (www.heneb.co.uk), neu maen nhw ar gael ar gais. Gellir hefyd lawrlwytho Polisi Mynediad a Chodi Tl Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru.

Dylid llenwi'r ffurflen ar gyfer pob un ymholiad, er na fyddai'n rhaid llenwi mwy o ffurflenni ar gyfer ymweliadau dilynol sy'n ymwneud 'r un ymholiad.

Mae croeso i unrhyw un ymweld 'r CAH yn bersonol, ond rydym yn gofyn ichi drefnu apwyntiad ymlaen llaw er mwyn sicrhau bod staff CAH ar gael i gynorthwyo'r ymholwr. Un rhan yn unig o rl staff CAH yw gwasanaethu ymholiadau, felly mae'n hanfodol gwneud hyn.

Bydd ymholiadau CAH yn cael eu trin yn ddi-dl i unigolion preifat ac ymchwilwyr academaidd.

Ni cheir defnyddio Archwilio ar gyfer ymholiadau masnachol neu ymholiadau sy'n ymwneud datblygiad. Bydd angen i staff CAH barhau i ddelio 'r rhain ac mae'n debygol y codir tl amdanyn nhw, ar sail adfer costau. Cysylltwch 'r CAH yn uniongyrchol i gael mwy o fanylion.

Mae'r CAH ar agor i'r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener, trwy apwyntiad yn unig, rhwng 10am a 4:30pm. Mae fel rheol ar gau am ginio rhwng 1pm a 2pm.

Cysylltwch 'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn:

  • Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
  • Craig Beuno
  • Ffordd y Garth
  • Bangor
  • Gwynedd
  • LL57 2RT
  • Rhif ffn: 01248 352535
  • Rhif ffacs: 01248 370925
  • E-bost: gat@heneb.co.uk or her@heneb.co.uk

Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig oherwydd anabledd, byddem yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i ni wrth drefnu'ch apwyntiad er mwyn i ni allu paratoi ar gyfer eich ymweliad.

Gofynnir i ymwelwyr 'r CAH lofnodi llyfr ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth yn y brif swyddfa, oherwydd rhesymau'n ymwneud diogelwch.

Mynd i brif wefan GAT yn www.heneb.co.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Chwilio cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill Cymru www.archwilio.org.uk