Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Polisďau defnyddiwr

Polisi Cymredoli Archwilio

Mae'r Polisi Cymredoli hwn yn berthnasol i wefan Archwilio (www.archwilio.org.uk) ac ap symudol Archwilio y mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru'n ei gynnal. Mae defnyddwyr yn gyfrifol am yr hyn y maent yn ei ddweud yn y sylwadau y maent yn eu postio a'u lanlwytho.

Polisi Preifatrwydd a Chwcis Archwilio

Mae'r Polisi Preifatrwydd a Chwcis hwn yn berthnasol i wefan Archwilio (www.archwilio.org.uk) ac ap symudol Archwilio y mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru'n ei gynnal.

Telerau ac Amodau Cryno Ap Symudol Archwilio

Mae'r Telerau ac Amodau Cryno hyn yn berthnasol i ap symudol Archwilio y mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru'n ei gynnal. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i roi trosolwg ar brif delerau'r gwasanaeth. Dylid hefyd edrych ar y Telerau ac Amodau Gwasanaeth llawn cyn lawrlwytho a gosod yr ap; gwelwch isod.

Telerau ac Amodau Gwasanaeth Ap Symudol Archwilio

Mae'r Telerau ac Amodau Gwasanaeth hyn yn berthnasol i ap symudol Archwilio y mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru'n ei gynnal. Maent yn llunio Cytundeb a Thrwydded Defnyddiwr i ddefnyddio'r Ap a Gwasanaethau Cysylltiedig.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent