Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronuncation of <em>Archwilio</em>

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Help

Mae Help Archwilio wedi'i rannu'n nifer o adrannau. Dewiswch bwnc o'r ddewislen isod. Mae help cyflym ar gael trwy glicio ar yr eiconau help yn y brif ardal chwilio.

Gwybodaeth Gyffredinol

 • Ymarferoldeb
 • Chwiliad Uwch
 • Mathau o gofnodion

Chwilio

 • Chwiliad Geiriau Allweddol Sylfaenol
 • Chwiliad Geiriau Allweddol Coeth
 • Opsiwn Chwilio
 • Chwilio ‚'r Map

Gweld Canlyniadau

 • Ardal ar y Map
 • Yn y Tabl
 • Trefnu Canlyniadau
 • Yn yr Adroddiad

Gadael Adborth/Rhoi Gwybod am Broblemau

Deall Termau Archaeolegol

Hygyrchedd

 • Gellir dod o hyd i fanylion am hygyrchedd gwefan Archwilio ar ein tudalen Hygyrchedd
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent