Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Gwefan a brand

Dyluniad gwefan Archwilio ©Hawlfraint Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent 2010. Datblygwyd y wefan ar y cyd ag Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru.

Datblygwyd cyfleuster chwilio mynediad cyhoeddus Archwilio gan Mr Steve Smith (steve@geoStudio3d.co.uk) fel meddalwedd ffynhonnell agored.

Maer bartneriaeth rhwng pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymrun cadwr Hawliau Eiddo Deallusol ar frand Archwilio.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent