Archwilio-the easy way to discover the archaeology of Wales through the records of the four Welsh Archaeological Trusts.

Archwilio banner
Listen to the pronunciation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEGOL CLWYD-POWYS

7a Stryd yr Eglwys, Trallwng, Powys

Ffn: 01938 553670 e-bost: her@cpat.org.uk

YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEGOL DYFED

Neuadd y Sir 8 Stryd Caerfyrddin Llandeilo Sir Gaerfyrddin SA19 6AF

Ffn: 01558 823121 or 01558 823131 e-bost: info@dyfedarchaeology.org.uk

YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEGOL MORGANNWG-GWENT

Ty Heathfield Heathfield Abertawe SA1 6EL

Ffn: 01792 655208 e-bost: enquiries@ggat.org.uk or her@ggat.org.uk

YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEGOL GWYNEDD

Craig Beuno Ffordd y Garth Bangor Gwynedd LL57 2RT

Ffn: 01248 352535 e-bost: her@heneb.co.uk or gat@heneb.co.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent